SEATRAN POST

บริการฝากส่งเอกสารและพัสดุ

จุดบริการรับส่งของ

สำนักงาน ซีทรานโคช สุราษฎร์ธานี

348/17 ถ.ตลาดใหม่ ซ.19 (ตรงข้ามวัดไตรธรรมาราม)

 • เวลาทำการ 06.00น.-17.00น.
 • โทรศัพท์ 077-285125
 • โทรสาร 077-285125

สำนักงานท่าเรือดอนสัก

ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ดอนสัก

 • เวลาทำการ 04.00น.-19.00น.
 • โทรศัพท์ 077-950766 # 248
 • LINE @seatranferry

สำนักงานท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

ท่าเทียบเรือหน้าทอน

 • เวลาทำการ 04.00น.-19.00น.
 • โทรศัพท์ 077-950766 # 305
 • LINE @seatranferry

เกาะสมุย (บางรักษ์)

ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ สำนักงานท่าเรือบางรักษ์ (ก่อนถึงวัดพระใหญ่)

 • เวลาทำการ 08.00น.-17.00น.
 • โทรศัพท์ 077-950766 # 431
 • LINE @seatranferry

เกาะพะงัน

ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ สำนักงานเกาะพะงัน (ท่าเทียบเรือท้องศาลา)

 • เวลาทำการ 08.00น.-17.00น.
 • โทรศัพท์ 077-950766 # 432
 • LINE @seatranferry

เกาะเต่า

ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ สำนักงานเกาะเต่า (ท่าเทียบเรือแม่หาด)

 • เวลาทำการ 08.00น.-17.00น.
 • โทรศัพท์ 077-950766 # 433
 • LINE @seatranferry